Formål

Formålet med at drive Værestedet Gademix er: være med til at sikre bedre livskvalitet og mulighed for større/bedre samvær for børn og unge. At være daglig base suppleret med nye arenaer, som tilbyder handlemuligheder i forhold til eget liv og egen fremtid.

Med andre ord at give børn og unge gode rammer og relationer, hvor de gennem samvær, aktivitet og medinddragelse støttes til at indgå bæredygtige sociale relationer og udvikle sociale kompetencer.

Øve og udvikle sociale kompetencer

I GADEMIX ønsker vi at støtte de unge i at bruge det naturlige netværk, som er i området.

Idéen til GADEMIX opstod efter ønske fra unge, forældre og beboere i området, i forbindelse med et KVARTERLØFTS-projekt, i samarbejde med kommunes Streetwalkere, som arbejdede i området og havde kontakten til de unge.

Sydvest Kvarteret havde gennem mange år været præget af, at her bor mange vanskeligt stillede familier med komplekse problemer, og at der var en iøjnefaldende mangel på aktivitetsmuligheder for unge over 10 år. De unge gav udtryk for, at de manglede et sted at holde til om aftenen i lokalområdet. Det var for mange af dem uovervindeligt at benytte sig af de traditionelle tilbud (idrætsklubber, ungdomsskoler m.v.), hvor de skulle begynde noget nyt med fremmede mennesker, og hvor de ofte må bevæge sig til andre dele af Kolding by.

GADEMIX bor til leje i Kvarterhuset, beliggende midt i Sydvest Kvarteret. Et socialt værested, hvor de unge kan komme uden krav om registrering. De unge er medbestemmende omkring indretning, indhold, aktiviteter og driften af GADEMIX. De er med til at iværksætte og afholde forskellige arrangementer. Det er meningen at de skal opleve GADEMIX som en del af lokalmiljøet, men først og fremmest som DERES sted.

GADEMIX er et sted hvor man sammen med andre unge og voksne kan øve og udvikle sine sociale kompetencer. Relationer er kodeordet, gerne med udgangspunkt i egne ønsker og behov.

Vi arbejder for at opbygge en kultur, hvor nøgleordene er respekt, omsorg, humor, fællesskab og oplevelser, samt medansvar for GADEMIX, lokalområdet og hinanden.

Vi vil gerne motiverer de unge til at passe deres skole, bruge ungdomsklubben og foreningslivet. Derudover er her mulighed for anonym rådgivning og lektiehjælp, samt - HVIS dette ønskes - støtte i kontakten til forældrene, socialforvaltningen, skolen, uddannelsesstederne, arbejdspladser m.v.

Målgruppe

Ved starten i år 2000 var der i Sydvest Kvarteret ca 700 unge mellem 7 og 16 år. En del af kvarteret havde lav status og unge herfra var ikke velsete andre steder. De oplevedes ofte truende fordi de kom i grupper, hvor der tydeligvis var et stærkt sammenhold. En stor del af de unge blev betragtet som socialt sårbare - nogle med begyndende kriminelle og rusmiddelmisbrug. I dag holder denne karakteristik fortsat, men er væsentlig mindsket.

Idag er det er fortsat unge:

  • Som er rastløse, ensomme og som keder sig.
  • Hvor gademiljøet er deres fritidsbeskæftigelse.
  • Som har energi og idéer, men mangler et sted, hvor idéerne kan realiseres.
  • Som mangler hjælp til struktur.
  • Som har brug for "at være gode nok".

Organisatoriske rammer

GADEMIX er oprettet med en driftsoverenskomst mellem Kolding Kommune og KFUM's Sociale arbejde. Værestedet ledes af en styregruppe og KFUM's Sociale Arbejde har det overordnede ansvar og er ansvarlig for ansættelser, frivillighedspleje, iværksættelse af kurser, supervision, administration m.v.

I GADEMIX er der ansat 1 lønnet leder, 35-40 frivillige og mennesker i virksomheds- og uddanelsespraktik eller samfundstjeneste. Nogle af de frivillige er rekrutteret blandt områdets beboere, hvilket styrker den lokale forankring.

Således at det bliver voksne, som de unge respekterer og har lyst til at udvikle sig sammen med. Der er et samarbejde mellem GADEMIX, Ungekontakten, Familieafdelingen og SSP i Kolding. Øvrige samarbejdspartere kan være forældre, skole, fritidsaktiviteter, sundhedsplejen m.v. Der indhentes Børneattester på samtlige medarbejdere.

Evaluering og erfaringsopsamling

Evaluering, refleksion og beskrivelse af aktiviteter og erfaringer fremgår af en årlig statusrapport. 

javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com