Støt Gademix

Sådan støtter du

Du kan støtte os på forskellige måder.

Bankkonto: 3420 0011374867

Mobile Pay: 29 25 54 47

Gademix lever af den økonomiske støtte fonde, foreninger, virksomheder og private giver. Der gives ofte penge til afgrænsede formål, men der er også brug for penge, der ikke er øremærkede, som kan bruges til den daglige drift. 

Du kan støtte ved at købe Gademix' produkter i Farveladeakrobat-serien: postkort, plakater, kunstbogen, og ikke mindst de originale billeder.

Klik her for at se en reklame for kunstbogen

Du kan også støtte i forbindelse med vores cykelsponsorløb Tour de Gademix. I år finder det sted d. 6. oktober.

Endelig kan du støtte ved at blive frivillig i Gademix, det være sig eftermiddag eller aften.