De frivillige

Hvem arbejder i Gademix?

I Gademix er der ansat en daglig leder - Viktor.

Medarbejdergruppen består af mellem 15 og 20 voksne frivillige. Du kan støtte Gademix ved at melde dig som frivillig.

Udover de mange frivillige, er her ofte voksne i virksomhedspraktik, sygeafklaring, samfundstjenste eller praktikanter fra Kolding Pædagog Seminarium / UC Syd, Sundhed og Ernæring.

Alle er de voksne, som vil støtte børn og unges udvikling.

Gademix ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra de frivillige, Kolding Kommune og KFUM's Sociale Arbejde.