Bag Gademix

Hvem står bag Gademix?

Bag Gademix står Landsforeningen KFUMs Sociale Arbejde, som har driftsaftale med Kolding Kommune.

Værdigrundlaget er, på kristen grund, "at yde en diakonal og social indsats blandt vanskeligt stillede børn og unge".

Du er velkommen til at kontakte Gademix's styregruppe : 

Formand: Styregruppens formand Bettina Sørensen, mobil 3098024, mail bdyg[at]outlook.dk